“När vi har gjort oss fria från vår egen rädsla gör vår närvaro andra automatiskt fria.”

- Nelson Mandela

Om Medströms

Har du någon i din närhet som du tror har problem med att hantera alkohol eller droger? Handlar det om kriminalitet eller annat destruktivt beteende? Medströms vill och kan göra skillnad!

Tillsammans kan vi påverka.

Vi har bred erfarenhet av missbruksvården och arbetar med välkända metoder för att hjälpa och utveckla människor. Med metodiskt arbete, en förmåga att fånga våra klienters uppmärksamhet och ett stort hjärta tar vi emot människor med olika former av beroende. Här bygger vi struktur i vardagen och tar oss an våra klienter med noggrannhet, empati och uppriktig omsorg.

Vi erbjuder socialt påverkansarbete, behandling och utredningar av främst ungdomar, men även vuxna. Andra tjänster är yrkesutbildningar, förstärkt kontaktmannaskap, anhörigprogram, konsultation, utbildningar för personal inom frivård och socialtjänst, handledning och föreläsningar. Våra behandlingar skräddarsys för att passa varje enskilt fall, och utgår från både uppdragsgivarens önskemål och klientens behov..Medströms personal

God och adekvat utbildning ihop med lång erfarenhet är några av grundkriterierna för personalen på Medströms. Men det är inte där vi lägger tyngdvikten när vi väljer medarbetare. En bra terapeut eller behandlingsassistent behöver ha en engagerande och trygg personlighet.

Vi värnar om en styrka på det personliga planet där all vår personal har kvaliteter i såväl akademisk form som i andlig erfarenhet. Vi utför ett arbete som berör på djupet så det är av största vikt att vi som behandlar har ett dynamiskt inre som klienterna får tillgång till under sitt tillfrisknande.Andreas Ström

Ansvarig för Medströms

Andreas Ström har arbetat med människor sedan 1997 och är ansvarig för verksamheten.

“Jag har höga krav och ambitioner, men också en ödmjuk inställning inför vårt arbete. Vi är ett litet företag med stora resurser och stort engagemang, och det krävs. Vår styrka ligger i att snabbt kunna se en klients behov, finna lösningar som passar var och en, och sedan arbeta nära våra klienter med medkänsla, trygghet och kontinuitet.”


Andres Ström är tidigare utbildad inom:


 • Andreas har sedan 2000 arbetat på psykodynamisk grund och har haft handledning med kognitiv inriktning.
 • Andreas har läst på Teologiska högskolan, Karolinska Institutet, Stockholms och Uppsalas Universitet.
 • Andreas har läst på olika institut både i Sverige och utomlands.
 • 3,5 års utbildning som GSK-certifierad rådgivare på Island
 • Diplomerad Tolvstegsterapeut
 • Certifierad kriminalitetsterapeut
 • Certifierad ART-instruktör
 • Utbildad i BBIC
 • Diplomerad massageterapeut
 • Utöver ovan är Andreas också utbildad för och har arbetat med frågor kring motion, kost och diet.
 • Andreas är utbildad i marknadsföring och andra samhällsorienterade kurser från bl.a. skatteverket, kronofogden och tullverket.
 • Andreas är även utredd som familjehem ett antal gånger enligt Kälvestensmetoden från olika socialförvaltningar från 2004 och fortlöpande.

Tjänster inom Medströms

 • ADDIS (Alkohol Drog Diagnos InStrument)
 • ADL-träning (Allmän daglig livsföring)
 • ART-program (Aggression Replacement Training)
 • BBIC (Barns behov i centrum, enligt Socialstyrelsens vision)
 • Behandling enligt Tolvstegsmodellen
 • Behandling mot kriminalitet
 • Förstärkt kontaktmannaskap
 • Gruppaktiviteter så som retreat och konvent
 • Medlevarskap och vägledning genom Tolvstegsmodellen
 • Mötesträning på NA/AA
 • Praktikplatser
 • Täta, individuella och kvalificerade kontakter med behandlande inslag
 • Yrkesutbildningar med diplomering
 • Återfallsprevention

Läs mer om vårt arbete här.Medströms vårdande insatser

Vårdande insatser

Här kan du läsa om några av de olika vårdmodeller och behandlingstekniker som finns och som på något sätt rör Medströms sätt att arbeta på.