“Ingen äger någon. Ingen mamma eller pappa äger sitt barn. Inget barn äger sin mamma eller pappa. Ingen äger sin vän. Ingen äger något. Allt som är får man bara låna. Allt man lånar ska man vara rädd om.”

- Barbro Karlén, 12 år

Vårt arbete, med hjärta.

Förändring kräver mod och tålamod. Både av den person som behöver förändra sitt liv och den som vägleder personen. Med insikt kommer utveckling, och så småningom medvetenhet.

Förändring kräver mod och tålamod

Medströms arbetar med välkända metoder för att hjälpa och utveckla människor. Har du någon i din närhet som du tror har problem med att hantera alkohol eller droger? Handlar det om kriminalitet eller annat destruktivt beteende? Medströms vill och kan göra skillnad!

Vi erbjuder socialt påverkansarbete, behandling och utredningar av främst ungdomar, men även vuxna. Andra tjänster är yrkesutbildningar, stödboende, familjehemsplaceringar, konsultation, utbildningar för personal inom frivård och socialtjänst, handledning och föreläsningar.

“Vi bistår även med utredningar som syftar till att hjälpa socialtjänsten eller kriminalvården med att hitta rätt behandlingsform och rätt behandlingshem eller familjehem.”

Det finns också de personer som endast behöver stöd något år – eller kortare tid än så – och sedan får tillräckligt med hjälp i sina egna kärleksfulla familjer. Där kan de med vår medverkan fortsätta läkningsprocessen tillsammans med sina anhöriga. I de fall där hela eller delar av den övriga familjen vill delta i tillfrisknandet så har vi anhörigprogram av olika format.

Vi kan även hjälpa klienten till en praktikplats och yrkesutbildning. Detta skiljer sig från en vanlig praktikperiod genom att personen också får öva på att hantera pengar, så som det ter sig för en vanlig arbetare i dennes yrkespraktik. Den här typen av yrkespraktik leder till diplomering och referenser som klienten sedan kan använda vid jobbsök.

Vi bistår även med utredningar som syftar till att hjälpa socialtjänsten eller kriminalvården med att hitta rätt behandlingsform och rätt behandlingshem eller familjehem. Medströms har kontakt med många både stora och små HVB-hem, familjehem och andra typer av behandlingshem runt om i Sverige.Vi samarbetar gärna med polisen, socialtjänsten, socialstyrelsen och kriminalvården.

Ungdom

Starten i livet kan vara olika. Börjar det gå fel är det lätt att det fortsätter så. En dålig vana blir lätt en ovana.

Läs mer här.Vuxna

Av alla de människor i Sverige som konsumerar alkohol på skadligt höga nivåer sitter förmodligen 95 procent...

Läs mer här.Anhöriga

Om du har en ung person i din närhet som är beroende, eller är bekant med någon som är det – tveka inte att agera.

Läs mer här.Socialtjänsten

Medströms arbetar med människor i det läge där de befinner sig just nu.

Läs mer här.Kriminalvården

Medströms arbetar med att stödja och styra upp människor som tappat kontakten med det ”vanliga” livet.

Läs mer här.