“Tala en vän tillrätta i hemlighet men beröm honom inför andra.”

- Leonardo da Vinci

Anhöriga

Om du har en ung person i din närhet som är beroende, eller är bekant med någon som är det – tveka inte att agera. Det faktum att du bryr dig är en av de viktigaste beståndsdelarna i en förändringsprocess. Om den du vill hjälpa kommer till Medströms blir du helt naturligt involverad i vårt arbete. Du blir den som bekräftar den unges framsteg, små som stora, den som hejar på och stöttar. Samtidigt som vi avlastar och behandlar den beroende vill vi vara en stödjande partner också för de anhöriga.

Medströms, för dig som är anhörig

Vi har en övergripande tanke om att alla människor duger i ett sammanhang som passar just honom/henne. Vi arbetar strikt individuellt genom våra terapeuter för att hitta rätt sammanhang för var och en. Det gäller på arbetet/skolan, under fritiden såväl som i det övriga nätverket en person har. Vi undviker medvetet att ”problematisera” kring den unge för att i stället gemensamt lyfta fram nya möjligheter. Vi anser att ”problemet” är problemet. Det är inte personen som är problemet.

Ofta skuldbelägger föräldrar och andra närstående sig själva – men beroende är ”ingens fel - sjukdom”. Det finns ingen given punkt då någon blivit sjuk. Olika former av beroende utvecklas under en lång process och om alla är skyldiga så är också alla offer. Medströms fokuserar hellre på att det inte är någons fel – däremot allas ansvar att individen som är beroende ska få tillfriskna.

“Missbruk och kriminalitet hos någon drabbar omgivningen. Den som har familj och är beroende av till exempel alkohol påverkar alla familjemedlemmar negativt. Effekterna kan vara förödande.”

Missbruk och kriminalitet hos någon drabbar omgivningen. Den som har familj och är beroende av till exempel alkohol påverkar alla familjemedlemmar negativt. Effekterna kan vara förödande. Hustrun eller maken till alkoholisten kan börja visa symptom och beteenden som liknar dem hos den som är beroende. Barnen kan tappa fotfästet i tillvaron.

Vi erbjuder behandling och rehabilitering genom exempelvis Tolvstegsmodellen. Metoden beskrevs redan för 70 år sedan av alkoholberoende människor och används inom rörelsen Anonyma Alkoholister (AA) och är en av få vetenskapligt erkända metoder för att ta sig ur missbruk. En lyckad behandling och omsorg leder till att vår klient själv går på AA- och NA-möten när vårt arbete är klart. Eller hittar andra sammanhang som är lika givande. Tanken är även att familjen och andra närstående ska få tillfälle att bearbeta sina känslor genom att ta del av kunskaperna inom Tolvstegsfilosofin.

Den sociala myndigheten på din ort bestämmer över den vård och behandling som kan komma i fråga. Vi föreslår dig därför att först ta kontakt med myndigheten.

Skulle du vilja veta lite mer om hur vi jobbar, hur du får tag i rätt myndighet med mera? Hör av dig till oss och berätta i vilken stadsdel du bor så talar vi om vart du ska vända dig. Du kan ringa eller mejla. Du får självklart vara helt anonym. Vi svarar på alla frågor, ingen fråga är för liten eller för dum!Ungdom

Starten i livet kan vara olika. Börjar det gå fel är det lätt att det fortsätter så. En dålig vana blir lätt en ovana.

Läs mer här.Vuxna

Av alla de människor i Sverige som konsumerar alkohol på skadligt höga nivåer sitter förmodligen 95 procent...

Läs mer här.Anhöriga

Om du har en ung person i din närhet som är beroende, eller är bekant med någon som är det – tveka inte att agera.

Läs mer här.Socialtjänsten

Medströms arbetar med människor i det läge där de befinner sig just nu.

Läs mer här.Kriminalvården

Medströms arbetar med att stödja och styra upp människor som tappat kontakten med det ”vanliga” livet.

Läs mer här.