“Så länge du inte kan förlåta din nästa hans olikhet är du fortfarande långt bort från vägen till vishet.”

Kinesiskt ordspråk

Kriminalvården

Medströms arbetar med att stödja och styra upp människor som tappat kontakten med det ”vanliga” livet. För en individ som hamnat i en kriminell vardag, ofta med inslag av droger och alkohol, krävs ett tålamodsfyllt arbete med att vända en negativ situation till en positiv utveckling.

Kriminalvården

Medströms bedriver socialt behandlingsarbete och erbjuder kontraktsvård för ungdomar 13-21 år. Våra metoder är evidensbaserade. Vårt arbete bygger på att med förtroendets kraft – utifrån en trygg relation – bryta ned förnekelse och osunda försvar. Vi har en vårdande inställning till våra klienter, men som också ger en struktur i vardagen genom att ställa vissa minimikrav.

Kriminalitet och droger hänger ofta ihop. Medströms arbetar med en helhetssyn på människan, där missbruk och kriminell identitet behandlas samtidigt. Att bryta ett destruktivt utagerande och aggressivt beteende är ett centralt inslag, liksom att komma till rätta med osund livsstil och drogberoende.

“Medströms mål är att du som arbetar inom kriminal- och frivården med förtroende ska kunna vända dig till oss med din klient.”

Genom att fånga upp den unge, ge stöd och behandling samt inte minst skapa en meningsfull vardag, kan vi bryta klientens skadliga beteende. Förutom terapi och kriminalitetsbehandling kan vi även erbjuda bland annat kontraktsvård, § 34-placeringar, stödboende och praktikplats.

Varje enskilt fall är unikt, och så också våra behandlingsmetoder. Vi skräddarsyr behandlingen i varje enskilt fall och anpassar oss efter både klienten och uppdragsgivaren.

Medströms mål är att du som arbetar inom kriminal- och frivården med förtroende ska kunna vända dig till oss med din klient. Vi tar fullt ansvar över individen, journalför dagligen och håller dig löpande underrättad om hur arbetet med din klient fortskrider.Ungdom

Starten i livet kan vara olika. Börjar det gå fel är det lätt att det fortsätter så. En dålig vana blir lätt en ovana.

Läs mer här.Vuxna

Av alla de människor i Sverige som konsumerar alkohol på skadligt höga nivåer sitter förmodligen 95 procent...

Läs mer här.Anhöriga

Om du har en ung person i din närhet som är beroende, eller är bekant med någon som är det – tveka inte att agera.

Läs mer här.Socialtjänsten

Medströms arbetar med människor i det läge där de befinner sig just nu.

Läs mer här.Kriminalvården

Medströms arbetar med att stödja och styra upp människor som tappat kontakten med det ”vanliga” livet.

Läs mer här.