“Förutfattade meningar blir fördomar först om de inte kan ändras när de ställs inför nya kunskaper. ”

- George Bancroft

Socialtjänsten

Medströms arbetar med människor i det läge där de befinner sig just nu. Genom att skapa en trygg relation och förtroende kan missbruk och förnekelse av problem vändas till insikt och positiv utveckling.

Socialtjänsten

Social påverkan, kvalificerat kontaktmannaskap och förmåga att ”leva med” klienten bygger tillit. Etablerade tekniker som Tolvstegsmetoden, Addis och ART, kompletterade med till exempel enskilda samtal – och vid behov stödboende eller familjehemsplacering samt praktikplats – ger redskap för att klara vardagen och skapar en plattform för mognad.

Medströms bedriver socialt behandlingsarbete och tar klientuppdrag. Våra metoder är evidensbaserade. Vårt arbete bygger på att med förtroendets kraft – utifrån en trygg relation – bryta ned förnekelse och osunda försvar. Vi har en vårdande inställning till våra klienter, men som också ger en struktur i vardagen genom att ställa vissa minimikrav. Vi skräddarsyr varje behandling efter behov och önskemål från både klient och uppdragsgivares sida. Vi har stora resurser inom bolaget och hyr in konsulter som inom vårt nätverk av samarbetspartners om det behövs.

“Medströms mål är att du som arbetar inom socialtjänsten med förtroende ska kunna vända dig till oss med din klient.”

Vårt arbete är särskilt inriktat på ungdomar, 13-21 år, med sociala problem, alkohol- och drogberoende och/eller kriminalitet. Men vi tar även hand om äldre klienter med liknande problematik. Aktuell familjesituation spelar naturligtvis en viktig roll. I de fall där det är möjligt arbetar vi med hela familjen.

Medströms mål är att du som arbetar inom socialtjänsten med förtroende ska kunna vända dig till oss med din klient. Vi tar fullt ansvar över individen, journalför dagligen och håller dig löpande underrättad om hur arbetet med din klient fortskrider.Socialtjänsten och Socialstyrelsen

Socialtjänsten

Socialtjänsten är i Sverige namnet på den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen. Det exakta namnet på nämnd och förvaltning kan skifta från kommun till kommun.


Ungdom

Starten i livet kan vara olika. Börjar det gå fel är det lätt att det fortsätter så. En dålig vana blir lätt en ovana.

Läs mer här.Vuxna

Av alla de människor i Sverige som konsumerar alkohol på skadligt höga nivåer sitter förmodligen 95 procent...

Läs mer här.Anhöriga

Om du har en ung person i din närhet som är beroende, eller är bekant med någon som är det – tveka inte att agera.

Läs mer här.Socialtjänsten

Medströms arbetar med människor i det läge där de befinner sig just nu.

Läs mer här.Kriminalvården

Medströms arbetar med att stödja och styra upp människor som tappat kontakten med det ”vanliga” livet.

Läs mer här.