“Hans samvete var rent, Han använde det aldrig.”

- Stanislaw Jerzy Lec

Ungdom

Starten i livet kan vara olika. Börjar det gå fel är det lätt att det fortsätter så. En dålig vana blir lätt en ovana. Till slut tror man själv att det måste vara på ett visst sätt, även om det känns helt fel.

Vi hjälper ungdomar

Vi på Medströms vänder oss till ungdomar och unga människor för att hjälpa till med att bryta dåliga vanor och destruktivt beteende. Vi bryr oss och börjar med att försöka hitta en utväg ur den situation de befinner sig i just nu. Tillsammans är det lättare att blicka framåt med nya ögon.

Medströms arbetar med att stödja unga människor och ordna en stabil tillvaro för dem. För en person som hamnat i en kriminell vardag, kanske med inslag av droger och alkohol, krävs ett tufft arbete med att vända livet i en positiv riktning.

“Skulle du vilja veta lite mer om hur vi jobbar, hur du får tag i rätt myndighet med mera? Hör av dig till oss och berätta i vilken stadsdel du bor så talar vi om vart du ska vända dig.”

Medströms erbjuder behandlingsarbete och kontraktsvård för ungdomar 13-21 år. Vi vill skapa en trygg relation och vinna förtroende hos ungdomar som behöver hjälp med att bryta med kriminalitet, droger och en osund livsstil. Vi hjälper dem vi behandlar – men vi ställer också vissa minimikrav för att skapa ordning i tillvaron. Alla människor är unika och det ställer krav på flexibilitet i vårt åtagande - vi skräddarsyr varje behandling utifrån uppdragsgivarens och klientens behov.

Vi hjälper till med stödboende eller familjehemsplacering – om det finns behov av det – och vi kan ordna en praktikplats. Om istället studier efterfrågas så ger vi stöd för det.

Hos Medströms finns alltid någon att prata med – det kan vara skönt att veta.

Den sociala myndigheten på din ort bestämmer över den vård och behandling som kan komma i fråga. Vi föreslår dig därför att först ta kontakt med myndigheten.

Skulle du vilja veta lite mer om hur vi jobbar, hur du får tag i rätt myndighet med mera? Hör av dig till oss och berätta i vilken stadsdel du bor så talar vi om vart du ska vända dig. Du kan ringa eller mejla. Du får självklart vara helt anonym. Vi svarar på alla frågor, ingen fråga är för liten eller för dum!Ungdom

Starten i livet kan vara olika. Börjar det gå fel är det lätt att det fortsätter så. En dålig vana blir lätt en ovana.

Läs mer här.Vuxna

Av alla de människor i Sverige som konsumerar alkohol på skadligt höga nivåer sitter förmodligen 95 procent...

Läs mer här.Anhöriga

Om du har en ung person i din närhet som är beroende, eller är bekant med någon som är det – tveka inte att agera.

Läs mer här.Socialtjänsten

Medströms arbetar med människor i det läge där de befinner sig just nu.

Läs mer här.Kriminalvården

Medströms arbetar med att stödja och styra upp människor som tappat kontakten med det ”vanliga” livet.

Läs mer här.