“Det finns stora män som får andra att känna sig små, men den verkligt store mannen är den som får var och en att känna sig stor.”

- G K Chesterton

Vuxna

Av alla de människor i Sverige som konsumerar alkohol på skadligt höga nivåer sitter förmodligen 95 procent inte på parkbänkar. De finns istället mitt bland oss, är våra grannar, arbetskamrater, medtrafikanter, släktingar och vänner. Kanske även bland oss själva?

Vi hjälper vuxna

De återstående 5 procenten alkoholberoende består av omkring 25 000 personer. Här är man socialt utslagen och arbetslös för drickandet styr hela tillvaron. De medicinska skadorna är omfattande och dödligheten hög. Prognosen är mycket dålig, endast en liten del lyckas återgå till ett nyktert liv igen.

Från engelskan har vi fått uttrycket addiction, (skadligt) beroende. Med det menas det slags beroende som gör att individen tar skada av sitt drickande eller drogande. Även kriminalitet kan utvecklas som ett slags beroende.

“Behandling enligt Tolvstegsmodellen kan också vända sig till familjen och till anhöriga och vänner till den som är beroende.”

Det kan vara svårt att säkert veta om man är beroende. Därför behöver man tränga ned på djupet för att få ett säkert svar.

Medströms arbetar med en metod som heter ADDIS (Alkohol Drog Diagnos InStrument). ADDIS är ett väl strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning av alkohol- och drogrelaterade problem. Metoden bygger till stor del på etablerade internationella system, som introducerades på mitten av 80-talet i Sverige.

Medströms möter människor i det läge där de befinner sig just nu. Utifrån en trygg relation och med hjälp av den beroendes förtroende kan vi tillsammans arbeta med att vända missbruk och förnekelse av problem till insikt och positiv utveckling.

Vi erbjuder behandling och rehabilitering genom exempelvis Tolvstegsmodellen. Metoden beskrevs redan för 70 år sedan av alkoholberoende människor och används inom rörelsen Anonyma Alkoholister och är en av få vetenskapligt erkända metoder för att ta sig ur missbruk.

Behandling enligt Tolvstegsmodellen kan också vända sig till familjen och till anhöriga och vänner till den som är beroende. Tanken är att närstående ska få tillfälle att bearbeta sina känslor genom att ta del av kunskaperna inom denna filosofi.

Medströms mål är att ge den behövande redskap för att bryta en dålig vana och hjälp med att klara vardagen. Vi kan vid behov även erbjuda stödboende, plats på behandlingshem, möjlighet till retreat och hjälp med att söka praktikplats, arbete eller studier.

Den sociala myndigheten på din ort bestämmer över den vård och behandling som kan komma i fråga. Vi föreslår dig därför att först ta kontakt med myndigheten.

Skulle du vilja veta lite mer om hur vi jobbar, hur du får tag i rätt myndighet med mera? Hör av dig till oss och berätta i vilken stadsdel du bor så talar vi om vart du ska vända dig. Du kan ringa eller mejla. Du får självklart vara helt anonym. Vi svarar på alla frågor, ingen fråga är för liten eller för dum!Ungdom

Starten i livet kan vara olika. Börjar det gå fel är det lätt att det fortsätter så. En dålig vana blir lätt en ovana.

Läs mer här.Vuxna

Av alla de människor i Sverige som konsumerar alkohol på skadligt höga nivåer sitter förmodligen 95 procent...

Läs mer här.Anhöriga

Om du har en ung person i din närhet som är beroende, eller är bekant med någon som är det – tveka inte att agera.

Läs mer här.Socialtjänsten

Medströms arbetar med människor i det läge där de befinner sig just nu.

Läs mer här.Kriminalvården

Medströms arbetar med att stödja och styra upp människor som tappat kontakten med det ”vanliga” livet.

Läs mer här.